Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 mars 2011

Kraftiga prisökningar på elektriska komponenter

De rekordhöga priserna på guld och silver men också de höga priserna på andra värdefulla metaller och råmaterial driver upp priset på komponenter.

Köpepriset för råmaterial som behövs i produktionen resulterar i kraftigt höjda priser på elektro-mekaniska komponenter. Upphandlingskostnaden för råmaterial kan stå för hälften av de totala kostnaderna för komponenter. Därav är det också svårt för tillverkarna att kompensera för de höjda kostnaderna genom optimering och ökad produktion, något som resulterar i prishöjningar. Tabellen nedan visar på den kraftiga höjningen för viktiga metaller över de senaste två åren, i synnerhet kopparpriset är värt att notera. OBS. Tabellen är på Tyska. © ZVEI
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1