Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 23 november 2001

Pricer sparkar 15

Pricers styrelse har beslutat att genomföra ett omfattande åtgärdsprogram

Förstärkning av försäljnings- och marknadsföringsverksamheten Pricer skall i ökad utsträckning på egen hand sköta marknadsföring och försäljning av företagets ESL (Electronic Shelf Labels) -produkter till slutkunderna. Det innebär att den nuvarande partnerstrategin ändras på vissa marknader och kompletteras med egen försäljning i Norden och Frankrike, samt till större internationella kunder. Partnersamarbetet i Japan med Ishida, som nyligen lagt en stor order, förstärks och vidareutvecklas. Samarbetet med Pricers största kund, Metro, kommer att ytterligare aktiveras och fortsätta i takt med att den tyska detaljhandelskedjan implementerar sina nya affärskoncept, där Pricers ESL-lösningar väntas ingå som en integrerad del. Breddning av intäktsbasen Pricer skall, förutom att sälja och installera ESL-system, bygga upp ett kontinuerligt intäktsflöde genom en betydligt kraftigare inriktning på "after-sale" -tjänster såsom underhåll, tillbehör och uppgradering av mjukvara till existerande kunder. Idag kommer 95 procent av intäkterna från hårdvaruförsäljning. Avsikten är att löpande leveranser av nya och kompletterande tjänster och produkter på eftermarknaden i framtiden skall svara för en betydligt större andel. Detta totalkoncept bidrar till att skapa långsiktiga och fördjupade kundkontakter och sänka försäljningskostnaderna. Kostnadssänkningar En genomgripande rekonstruktion av verksamheten skall genomföras i avsikt att sänka kostnaderna på årsbasis från ca 80 MSEK till ca 40 - 45 MSEK. I samband med detta har ett varsel lagts till länsarbetsnämnden där cirka ett femton tal medarbetare kommer att beröras. Bolaget har inlett förhandlingar med berörda fackliga organisationer. Det är bolagets avsikt att i samarbete med rekryteringsföretag aktivt bistå berörd personal att finna nya anställningar utanför Pricer. En allmän neddragning av övriga kostnader samt en strikt kostnadskontroll skall möjliggöra det uppsatta sparmålet. En rad funktioner i Pricers nuvarande verksamhet läggs utanför företaget (outsourcas) i syfte att reducera de fasta kostnaderna. Pricers omstrukturerings- och effektiviseringsprogram skall genomföras med omedelbar verkan och förväntas vara slutfört under första kvartalet 2002. En positiv påverkan av de genomförda åtgärderna väntas under andra halvåret 2002. Utöver det nu offentliggjorda åtgärdsprogrammet avser Pricer att inom kort presentera en plan för långsiktig finansiering av bolagets verksamhet
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1