Annons
Annons
Annons
Annons
© SACOM-MakeITfair Elektronikproduktion | 11 mars 2011

Celestica - 11,5 timmar om dagen och ingen fritid

Evertiq fortsätter genomgången av de asiatiska fabrikernas arbetsförhållanden. Nu är det dags för Celestica. 15 arbetare vid fabriken intervjuades under 2010 av MakeITfair:s samarbetspartner SACOM.

Arbetare Arbetsstyrkan består främst av inflyttade från olika kinesiska provinser. Det finns också praktikanter från olika yrkesskolor, något som tillåts av kinesisk yrkeslagstiftning. Enligt intervjuade praktikanter tvingades de arbeta övertid i likhet med anställda vid fabriken. Arbetet hade heller inget att göra med deras studier. Enligt Celestica antog man 100 praktikanter och de flesta hade nytta av praktiken. Celestica säger också att de inte lider av arbetarbrist – programmet handlar helt och hållet om att ge yrkeserfarenhet till studenter. © SACOM Lön Baslönen för monteringsarbetare har ökat från 770 Yuan (744 kronor, dagens kurs enligt Oanda) under 2008 till 1080 Yuan (1043 kronor) i augusti 2010. Fabriken betalar således 17 procent mer än lägsta lagliga lönen i Dongguan (920 Yuan). Arbetarna klagar dock på att det är svårt att leva på baslönen, speciellt under lågsäsongen. Enligt Celestica kan senior-arbetare tjäna upp till 1400 Yuan i månaden. 30% mer än minimilönen. Produktionsarbetare tjänar bättre. De kan göra upp till 2500 Yuan (2416 kronor) under högsäsongen om man inkluderar olika premier i lönen. Sammanlagt innebär det en ökning på mellan 20-25% från 2008. Enligt de intervjuade arbetarna uppgår levnadskostnaderna för en månad till ungefär 1000 Yuan som ett minimum. Det inkluderar boende, kläder, mat, telefon, Internet och andra omkostnader. Det är svårt att spara mer än 500 Yuan per månad. Det är också svårt att leva på samma standard som stadsborna eller att försörja en familj. Enligt Celestica visar det faktum att lönerna är ovanför minimum på att aktiva steg tas mot ökad välfärd. 2008 användes två arbetarorganisationer för att anställa, de i sin tur drog en summa från arbetarna varje månad. 2010 kan jobb ansökas om direkt hos Celestica och arbetarorganisationer används inte längre. Arbetstid Celesticas fabrik använder en dubbel-skifts-modell. Båda skiften varar ofta 11,5 timmar (plus lunch på 30 minuter). Detta schema följs sex eller sju dagar i veckan. Det gör att övertiden går långt över lagstadgade 32 timmar, och den når ofta mer än 120 timmar. I juni 2008 satte Celestica upp mål för att minska övertiden och nå målet med laglig arbetstid. Under 2010 är övertiden fortfarande alldeles för hög. Celestica säger att de arbetar på att årgärda problemet men ger ingen specifik tidsram för det projektet. Enligt Celestica har man också fått ett tillstånd ör att öka antalet timmar för att möta produktionskraven. Arbetarna byter från nattskift till dagskift en gång varje månad. De får också en ersättning på 4 Yuan per nattskift de jobbar. Arbetarna klagar dock på att det är svårt att anpassa sig till att jobba natt. Övertid bestäms fortfarande av fabriken utan att frågan tas upp med berörda arbetare. Det är svårt att tacka nej, medger vissa arbetare, då det kan resultera i att man i framtiden inte får jobba övertid alls. Det i sin tur leder till att lönen helt enkelt inte räcker till. Enligt Celestica är övertiden frivillig och bestäms av produktionskraven och arbetarnas tillgänglighet. Disciplin Disciplinen i fabriken är fortfarande strikt; här har inget förändrats sedan 2008. Arbetarna själva säger att de fortfarande riskerar att bli sparkade om de gör misstag, som att slumra till. Celestica säger att den informationen inte stämmer. Arbetare får inte sparkas på grund av prestastionsrelaterade frågor, inte heller bötfällas. Celesticas fabrik har ökat toleransen mot sena ankomster något, från 20 minuter till 30 minuter – per månad. Det betyder en minuts tolerans om dagen ungefär. Misslyckas man med att hålla toleransnivån bötfälls man med 80 Yuan. Enligt Celestica är det här inte en bötessumma utan i själva verket hyra för sovsalar som dras varje månad. Den dras emellertid inte om arbetaren håller sig till tiderna. En arbetare berättar att hon sparkades och fick en utskällning för att hon somnade under sitt första nattskift när det inte fanns någon brådskande produktion. Att dela med sig av information om löner är också förbjudet. En intervjuad arbetare berättar att hans medarbetare råkade se hans lönespecifikation och började diskutera med sina överordnade. Efter det anklagades denna arbetare för att skapa problem på fabriken. Celestica säger sig inte ha information om detta och kan inte kommentera fallet. Arbetsförhållanden Majoriteten av arbetarna står upp hela sin 12-timmarsdag. De klagar på värk i kroppen. Undantaget är de som arbetar med Whirlpools produkter. De får sitta ner. Enligt Celestica har tempot också blivit lugnare. När man producerade för Microsofts räkning krävdes högre tempo och mer personal, nu är situationen annan. Arbetarna känner dock fortfarande stress. På arbetsdagens 11,5 timmar, fanns det bara en 30-minuters lunchrast. Med tanke på köer och dylikt hade arbetaran bara runt 10 minuter på sig att äta upp maten. Enligt Celestica vill arbetarna hellre ha kvar sin 30-minutersrast än en 45-minutersrast, något som skulle innebära ytterligare en obetald kvart varje dag. Celestica har dock nyligen beslutat om en rast före det att övertidsskift börjar. Ansiktsmasker gavs bara ut på förfrågan och arbetarna klagade också på att ventilationen var dålig. Enligt Celestica måste arbetare bära mask på de arbetsstationer där det krävs. Vissa arbetare kände irritation i luftvägar eller hade eksem till följd av kemikalierna. Arbetare som gjorde rent kretskort och dylikt med hjälp av alkoholer var omedvetna om hälsorikserna. Celestica hävdrar att information finns tillgänglig på stationerna och att ett träningsprogram måste genomgås innan arbete med kemikalier får utföras. Fritid och boende Enligt arbetarna är situation med mat och boende bättre än 2008. Dock är det fortfarande svårt att få privat tid. Många arbetare väljer att avskärma sina sängar med gardiner. Det finns TV-rum, affärer och datorrum på området. Dator-rummet innehåller dock bara 24 datorer varav somliga är trasiga. Arbetarna klagade också på att de inte har någon fritid. När de är lediga föredrar de att sova. Enligt Celestica anordnar företaget olika aktiviteter, pingis, yoga, gym, karaoke. De visar också film varje fredag och lördag och anordnar födelsedagsfester och tävlingar, enligt företaget självt. ----- Läs även: Del 1. Del 2 Del 3
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1