Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 mars 2011

Saab avyttrar sina aktier i Grintek Ewation till Cassidian

Saab AB har idag undertecknat ett avtal om att avyttra sin ägarandel (42,4%) i sydafrikanska systemingenjörsföretaget Grintek Ewation till Cassidian, en division inom EADS.

Saab har sedan December 2001 varit partner med Cassidian i Grintek Ewation. Tillsammans har de haft som mål att utveckla system för elektronisk krigsföring. – Saab och Cassidian har varit partners i Grintek Ewation sedan december 2001 med mål att tillsammans utveckla företaget till en ledare inom system för elektronisk krigföring. Cassidian är största ägare i Grintek Ewation. – Grintek Ewation är ett framgångsrikt företag och har varit en lönsam investering för Saab. Framöver anser vi att den fortsatta tillväxten i företaget kommer att tjäna på att ha en mer sammanhållen ägarstruktur. Vi kommer att fortsätta våra affärsrelationer med Grintek Ewation, säger Riaz Saloojee, VD Saab Sydafrika och styrelseledamot i Grintek Ewation. Saab har 1100 anställda i Sydafrika vilket gör landet till den största verksamheten utanför Sverige. Transaktionen måste nu godkännas av konkurrensmyndigheten och det förväntas vara klart under andra kvartalet 2011. Transaktionen kommer att generera en realisationsvinst före skatt om cirka MSEK 120 och kommer att redovisas inom affärsområde Electronic Defence Systems.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-2