Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© corepics vof dreamstime.com Komponenter | 15 mars 2011

Texas instruments - Produktion inte återställd förrän i juli

Efter en preliminär bedömning har Texas instruments fabrik i Miho, Japan, tagit omfattande skada vid jordbävningen i fredags.

Företaget säger nu att produktionen kommer att uppstartas stegvis med början i maj. I mitten av juli kan fabriken ha full produktion igen. Det beror dock på hur strömförsörjningsläget är vid den tidpunkten. Är det fortfarande instabilt lär det dröja längre. Full leveranskapacitet lär man dock nå tidigast i september. TI har snabbt försökt lägga över produktionen på andra fabriker och hittills har man kunnat flytta ut 60% av den Wafer-baserade produktionen till andra faciliteter. Specifik skada på fabriken ser ut som följer: • Infrastrukturen som levererar kemikalier, gaser, vatten och luft är förstörd. Reparationer lär ta minst tre veckor. • Tillverkningsutrustningens status är oklar och lär så förbli tills strömläget stabiliseras. • Produkter som befann sig i produktionslinan vid skalvet skadades. 40% av dessa räknar man med att kunna rädda. • Byggnaden klarade sig utan större skador. En återställning av fabriken är på väg. Arbetslag från Miho, Hiji, Dallas och Malasiya är på plats och fler är på väg. Miho står för ungefär 10% av TI:s output mätt i intäkter 2010. En tredjedel av detta var DLP och resten analogt. Texas instruments räknar nu med ökade kostnader under de två första kvartalen för förlorad produktion och återställande av drift till fabriken. Det är flera faktorer som kommer påverka slutresultatet, bland annat hur snabbt och effektivt man kan omdirigera produktionen till andra fabriker. Runt april förväntas man ha gjort en fullständig ekonomisk skadebedömning. TI:s fabrik i Aizu-wakamatsu norr om Tokyo skadades också. Utrustningen blev också här tilltygad men produktionen förväntas vara ifull drift i mitten av april om strömtillförseln är stabil. Fabriken i Hiji klarade sig oskadd.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2