Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 16 mars 2011

Enea går plus igen

Enea gör ett bra år och ökar resultatet under kvartal fyra med 30%, från 13,1 miljoner 2009 till 17,1 miljoner kronor under 2010.

– Under 2010 har Enea återgått till att visa vinst och redovisade dessutom sin högsta rörelsemarginal på tio år. Detta har varit möjligt tack vare en rad anpassningar av verksamheten såsom en långsiktigt hållbar kostnadsstruktur till exempel genom fler medarbetare i lågkostnadsländer, samt ett tydligt internt fokus på lönsamhet, säger Per Åkerberg, vd på Enea. • Nettoomsättning 726,1 (777,7) MSEK. • Intäkter för affärsområde Software 347,1 (339,7) MSEK. • Intäkter för affärsområde Consulting 434,7 (488,0) MSEK. • Rörelseresultat 67,4 (-4,1) MSEK. Resultatet för 2010 belastas med omstruktureringskostnader om 6,8 MSEK och för 2009 med en engångsnedskrivning på 24,5 MSEK samt omstruktureringskostnader om 10,1 MSEK. • Resultat efter skatt 46,0 (4,2) MSEK.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1