Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 mars 2011

ValueOne hjälper till med inköp

ValueOne AB, är specialister på supply chain management. För att ta ett helhetsgrepp om elektronikindustrin har Bengt Emesten rekryterats till företaget.

ValueOne effektiviserar och sänker kostnader i kundföretags supply chain-verksamheter genom tillhandahållande av specialistkonsulter på strategisk- taktisk- eller operativ nivå. ValueOne erbjuder inköp- och logistikkonsulter som kan träda in i linjebefattning på olika företag. ValueOne rekryterar inköpare och logistiker på specialist- och chefsnivå. Företaget ägnar sig även åt rådgivning och verksamhetsutveckling av supply chain vad avser strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens. En rad olika verktyg har tagits fram för att bryta ned de olika inköpsstegen på detaljnivå. ValueOne ägs av Christer Atterström och Olof Widmark. Dessa har mångårig erfarenhet inomområdet. De har tidigare innehaft olika chefsbefattningar på större globala bolag och det var där idén till ValueOne växte fram. All erfarenhet de har fått under åren har de nu samlat ihop och paketerat till olika konsulttjänster som de nu erbjuder. För att nå ut ordentligt till den svenska elektronikindustrin med de många kontraktstillverkarna har Bengt Emesten anställts. Han har mångårig erfarenhet från EMS-industrin och har varit med om att starta både Note och Hanza, inte minst dess inköpsorganisationer. ”Vi är mycket glada att ha möjligheten att kunna erbjuda våra kunder Bengts kompetens och erfarenhet” säger Christer Atterström, VD hos ValueOne. Förutom Bengt Emesten har ValueOne flera andra mycket erfarna konsulter med liknande erfarenhet inom olika branscher eller med särskild expertis inom inköp och logistik. ValueOne riktar in sig mot alla typer av företag inom de flesta industrier. Allt från nystartade till Sveriges största företag finns med på kundlistan.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2