Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Renesas Komponenter | 22 mars 2011

25% mindre Wafers och brist på PCB-material

En fjärdedel av världens Wafer- (Kisel-plattor) produktion ligger just nu nere. Detta i sin tur påverkar världens halvledartillverkning som är beroende av detta grundmaterial. Produktionen vid Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.’s Shirakawa facility har stannat. Likaså fabriken i Utsunomiya som ägs av MEMC Electronic Materials Inc.

De två fabrikerna står för 25% av den totala produktionen av kiselplattor som används vid halvledartillverkning. En så kallad Wafer är en tunn skiva av kisel-material som verkar som substrat i halvledarenheter. Alla halvledare byggs på wafers. Shirakawa producerar 300mm-wafers som används i mer avancerade halvledare som har hög andel transistorer. Främst används fabrikens produkter för minnestillverkning i form av flash-minnen och DRAM. På grund av detta kommer den globala tillgången på på minnen att vara det halvledarsegment som är hårdast drabbat. Företagen förser inte bara den inhemska japanska industrin utan fabriker i hela världen. Därför kan den ned-stängda produktionen påverka inte bara den japanska industrin utan också den världsomspännande. En minskning på 25 % av världens totala tillgång på detta material kan ha stor effekt på världens halvledartillverkning. Shin-Etsu’s Shirakawa-fabriken är ansvarig för 20% av den globala industrin för kisel-plattor. Fabriken ligger i byn Nishigo, i Fukushima-prefekturet. Shin-Etsu rapporterar att både fabrik och utrustning har kommit till skada. För att kompensera för bortfallande produktion har företaget sagt att man ska flytta så mycket som möjligt till andra faciliteter. Företaget varnade emellertid för att det inte finns någon exakt tidsram för hur lång tid det kan ta att reparera fabrik och utrustning. MEMC:s fabrik står för 5% av Wafer-produktion. Även här varnas för förseningar. En annan utveckling värd att följa för de globala leveranserna är att två japanska företag som producerar sammanlagt 70% av råmaterial som används för PCB har tvingats stänga produktion tills vidare. Det kommer i sin tur att påverka i stort sett all elektronik då PCB:er finns i klockor, telefoner, datorer – ja nästan allt elektroniskt. Företagen, Mitsubishi Gas Chemical Company Inc. och Hitachi Kasei Polymer Co. Ltd., säger att de ska återuppta produktionen inom två veckor för råmaterialet kallat copper clad-laminate (CCL). IHS iSuppli skriver i sin analys av läget att de nuvarande lagernivåerna bör räcka så länge inte avbrottet överstiger två veckor. Elpida Memory Inc.säger att deras halvledarmonteringsfabrik i Yamagata har skadats. Det finns också en elbrist som gör att produktionen påverkas. Fabrikens kapacitetsutnyttjande ligger för närvarande på 50%. AKM Semiconductor säger att fabriken som producerar komponenter för iPad2 är oskadd. De lider inte heller av elbrist. AKM säger sig också ha kapacitet att flytta produktionen om behovet skulle uppstå för att på så sätt undvika störningar i sin produktion. Jordbävningen skadade ungefär 40% av den totala wafer-kapaciteten hos Renesas Electronics. Företaget har stoppat produktionen i Tsugaru-fabrikerna. Hälften av den totala wafer-kapaciteten hos Fujitsu har skadats. Företagets fabrik och wafer-utrustning är oskadda men bristen på el, gas och wafers betyder att det kommer att ta 3-4 veckor innan produktionen kan vara tillbaka helt.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2