Annons
Annons
Annons
Annons
© Ericsson Elektronikproduktion | 23 mars 2011

Ericsson varslar 450 i Sverige

Ericsson AB informerar i dag sina anställda om en anpassning av verksamheten som innebär en minskning med omkring 400 tjänster i Stockholm och med omkring 50 tjänster i Göteborg inom försäljning och administration.

"Behovet av att anpassa verksamheten är en följd av den regionstruktur som infördes 2010 där viss kompetens inom försäljning och administration flyttar närmare kunderna; anpassad kostnadsstruktur inom delar av verksamheten; samt att det ständigt pågående effektivitetsarbetet har minskat behovet av administrativ personal inom framför allt IT", skriver Ericsson i ett pressmeddelande. – Det är naturligtvis ett väldigt tråkigt besked att behöva varsla om uppsägning i Stockholm, säger Göran Henriksson, personalchef för Ericsson i Sverige. – Vi har behov av att anpassa verksamheten även i Göteborg, men här ser vi att det går att lösa genom frivillighetspaket. Anpassningen vi står inför är en konsekvens av att vi förändrat vår organisation till den nya regionstruktur där vissa tjänster flyttar närmare våra kunder, att vi behöver anpassa kostnadsstrukturen inom delar av verksamheten, samt att vi i dag har en mer effektiv organisation där behov av administrativ personal inom framför allt IT har minskat. Förhandlingar med de fackliga representanterna om hur övertaligheten ska genomföras har påbörjats och innan sommaren förväntas samtliga berörda medarbetare ha blivit informerade.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1