Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 29 mars 2011

Elcoteq rapporterar vinst - men nedgång inom EMS

Elcoteqs nettoförsäljning minskade under året till 1.069,9 miljoner euro (1.503,2). Samtidigt gör man nu vinst och det blev efter skatt ett resultat på 15,8 miljoner euro.

Före skatt var resultatet 43,7 miljoner euro. Försäljningen ökade i ASM-segmentet (eftermarknad) men minskade samtidigt i EMS-segmentet. Det är detta som förklarade att försäljningen minskade något. Minskningen har skett som en konsekvens av volym-minskning hos en av företagets större kunder. En annan faktor som påverkade utgången var försäljningen av fabriken i Tallinn. Flera nya kunder tillkom men bristen på kapacitet när det gällde finansiering hindrade företaget från att ta till sig alla affärsmöjligheter inom EMS. AMS-segmentet kunde fortsätta att växa just därför att det inte kräver lika stor finansiering. Försäljningen ökade under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje. Den låg under årets sista kvartal på 266,3 miljoner euro (250,7 kvartal tre). EMS är fortfarande företagets styrka och 90% av försäljningen kommer från detta segment. 962.9 miljoner uppgick den till (1,413.1). Motsvarande siffror för AMS var 107 miljoner euro (90,1) och 10% av försäljningen.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1