Annons
Annons
Annons
Annons
© Evertiq Elektronikproduktion | 06 april 2011

Optronics vd i stor intervju om kvalitet, optronik och avstånd

Redan i entréhallen till Optronics Stockholmskontor andas det nytänk. Framför den lilla soffgruppen står en kamera och surrar stillsamt. Bakom den, på en skärm, dyker en 3D-bild av rummet upp i svartvita pixlar. Med hjälp av muspekaren på en dator kan man rotera rummet och se sig själv i 3D. Det ger en svindlande känsla av möjligheter.

Optronic är inte en sluttillverkare av utrustning. Deras lösningar återfinns i stället på olika typer av utrustning. Andra företag står för musklerna i de elektroniska robotarna eller självdrivna truckarna. Optronic är systemets ögon. På ett bord ligger några typiska produkter; bland annat en sensor för en robotarm till en mjölkningsmaskin. Med hjälp av laser hittar roboten fram till spenarna på kon och maskinen kan därefter appliceras. Bredvid ligger en större cylindrisk modul. Det är en roterande laser som hjälper truckar att navigera med hjälp av ett system av reflexer. © Evertiq Joacim Lindström är sedan strax innan årsskiftet vd. – Det vi är riktigt bra på är att få ihop system baserade på optik, oftast sensordelen. Lasrar, linser, elektronik och mekanik arbetar vi med. De sätts ihop för att tåla den miljö där de ska finnas. I exemplen här är det en lantgård eller truckar som kanske åker in och ut ur kylförråd. Det är hyggligt tuffa klimat, säger Joacim Lindström samtidigt som han med viss stolthet håller upp ett av deras system. 3D, truckar och ”se men inte röra” Joacim Lindström berättar vidare att 3D nu är i ropet - specifikt 3D-information i en och samma kamera. Uppmärksamma läsare noterar här inledningsstycket och den kamera som står parkerad i entrén. Vad kan en sådan här typ av kamera ha för användningsområden? – Det finns en rad olika. Bevakning givetvis men även kollisionsskydd. Ett exempel är den automatiska trucken. Med hjälp av lasern på taket kan den få information om vart den är. Men det kan finnas hinder, till exempel pallar som är felaktigt uppställda. Med hjälp av en 3D-kamera kan trucken se till att den inte kör på något. Joacim Lindström säger också att detta är ett viktigt område att bygga vidare på för Optronic: – Jag skulle vilja säga att det är ett av de teknikområden vi har varit inne på relativt länge därför att det har varit intressant för våra kunder. Då vill vi också bygga kompetens runt det. Vi vill och behöver. En annan tillämpning är dimensionsmätning: – De företag som tar betalt, fraktbolag och så vidare, kan fånga upp vikt ganska lätt. Det är lätt att mäta och lätt att relatera till. Mjölkpaket är en liter, det vet vi. Men hur stort är det? Volym är lite lurigare att relatera till. Det gemensamma draget för all teknik som Optronic sysslar med är ”Mäta beröringsfritt”, eller som de säger på museum; se men inte röra. Kvalitet - en överlevnadsfråga Eftersom optronik är ett känsligt område arbetar man väldigt hårt med att säkerställa kvalitet. Som Joacim Lindström uttrycker det: – Kvalitet är en överlevnadsfråga. Arbetet handlar konkret om att jobba nära leverantörer och lösa eventuella problem med komponenter i ett tidigt stadium. Det handlar också om att utbilda personalen och ha tydliga anvisningar. Rationalitet är ett av företagets ledord och när det gäller tillverkning vill man utesluta felkällor genom att en produkt bara ska kunna monteras på ett sätt; rätt sätt. Testtiden är en annan stor del. Varje delmodul testas innan systemet sätts ihop och genomgår sluttester i tre faser: Dels är det funktionella tester. Lyser det, ger den rätt signaler? Sedan är det omgivningstester. Klarar den temperatur, vibrationer och dylika svårigheter? Och sist men inte minst är det olika tester där en produkt får stå och gå för att undersöka om alla inbränningsdelar klarar kraven. Skellefteå: En plats inte allt för långt bort Optronic startade som en utlokalisering från Aga för 30 år sedan. Eftersom man då var lokaliserade i Skellefteå var det naturligt att fortsätta växa på moderorten. Vilka utmaningar skapar det att driva ett företag på en liten ort som är ganska långt bort ur ett europeiskt perspektiv? – Vi är som du säger en avlägsen ort i Europa. Men vi uppväger det genom att sträva efter att vara nära våra kunder. Vi pratar mycket med dem och vi jobbar med att minska det upplevda avståndet. Nu för tiden är det inte så långt någonstans. Jag var här i Stockholm åtta i morse och gick upp halv sex i Skellefteå. – Det som är viktigt för oss är att kunderna inte ska uppleva det här avståndet som ett problem. I våra utvecklingsprojekt är vi hela tiden nära och tillgängliga. På så sätt kan vi förtjäna avståndet. Gör vi bra grejer och är ute hos kunderna då får vi utökat förtroende. ”Vi vet ju vad vi får när vi jobbar med er”. Då spelar det mindre roll vart vi befinner oss. Joacim Lindström framhåller också att det finns en hel del fördelar med att vara belägna i Skellefteå: – Vi har ju en betydligt lägre personalomsättning än vad man har i större regioner. Sen tittar vi också på en annan kostnadsbild. Sist men inte minst har vi också mycket skickliga medarbetare. Med ambitionen att ha duktiga människor och vara nära kunden kan vi förflytta vårt mindset och jobba extra hårt.
Annons
Annons
2020-08-04 13:53 V18.8.1-1