Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 07 april 2011

Obducat: Emissionsgaranti om lägst 20 MSEK säkerställd

Obducat AB (publ) har träffat avtal med ENI AB (European Nano Invest AB) avseende en emissionsgaranti motsvarande lägst 20 MSEK.

Emissionsgarantin är tecknad mot bakgrund av att bolaget avser att genomföra en företrädesemission. Nyemissionen skall säkerställa bolagets fortsatta affärsutveckling. Bolaget avser återkomma inom kort med mer information rörande den förestående nyemissonen. I avvaktan på att nyemissionen genomförs kommer bolaget inte att kunna återbetala den utestående delen av konvertibelskulden 2008/2011 som förföll till betalning vid utgången av mars 2011. Bolaget har betalt den ränta relaterad till konvertibelskulden, som förföll till betalning den 31 mars 2011. Under tiden fram tills dess att konvertibellån 2008/2011 återbetalts löper lånet med dröjsmålsränta. Styrelse och ledning beklagar fördröjningen av återbetalningen av konvertiblen 2008/2011 men arbetar med ambitionen att kunna genomföra återbetalningen så snart möjligt, dock senast när emissionen är avslutad, enligt ett pressmeddelande.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1