Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Note Elektronikproduktion | 07 april 2011

Note 2010: Ökad försäljning men fortsatt förlust

Försäljningen uppgick till 1210,7 miljoner kronor (1 200,1 under 2009). För jämförbara enheter ökade försäljningen med 16 procent. Rörelseresultatet blev -48 miljoner. (-90,8 under 2009)

– När Note, i likhet med övriga näringslivet, ställdes inför en finansiell kris, i kombination med att en stor kund förlorades med anledning av ett produktgenerationsskifte, så tvingades Note att öka tempot i omstruktureringen. Under våren 2010 genomfördes en nyemission med avsikten att stärka Note finansiellt inför omstruktureringen och skapa bättre förutsättningar för framtiden, säger Peter Lavesson, vd. Som främsta anledning till förlusten anges de omstruktureringar företaget genomgått: – Kostnaden för omstruktureringsprogrammet och andra kostnader av engångskaraktär uppgick till –47 miljoner kronor av vårt redovisade rörelseresultat för helåret om –48,2 miljoner kronor. Vi gör fortsatt bedömningen att resultatet av åtgärdsprogrammet leder till en resultatförbättring om minst 50 miljoner mätt som årstakt. Januari–december Försäljningen uppgick till 1 210,7 (1 200,1) MSEK. För jämförbara enheter ökade försäljningen med 16 procent. Det underliggande rörelseresultatet, exklusive strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär, uppgick till –1,4 (–27,1) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till –48,2 (–90,8) MSEK. Rörelsemarginalen uppgick till –4,0 (–7,6) procent. Resultat efter finansnetto uppgick till –59,4 (–97,9) MSEK. Exklusive strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär uppgick resultatet efter finansnetto till –12,6 (–34,2) MSEK. Resultat efter skatt uppgick till –62,0 (–81,0) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till –2,55 (–5,14) SEK/aktie. Exklusive strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär uppgick resultatet per aktie till –1,13 (–2,16) SEK/aktie. Kassaflödet efter investeringar uppgick till –13,6 (23,9) MSEK, vilket motsvarar –0,56 (1,52) SEK/aktie.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1