Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Elcoteq, bild som illustration Elektronikproduktion | 08 april 2011

Distinktionen mellan EMS och ODM är fortfarande viktig

Gästskribenten Eric Miscoll, Charlie Barnhart & Associates, förklarar varför det är viktigt att skilja begreppen och hur vi ska närma oss dem för att undvika förvirring i en allt mer komplex bransch.

Nuförtiden har ett OEM-företag en närmast obegränsad rad av valmöjligheter gällande partners: CM, EMS, ODM, JDM, CDM, bara för att nämna några. Mängden akronymer (förkortningar) ger oss en onödig komplexitet I ett redan utmanande ämne – outsourcing av tillverkning – och gör därför en björntjänst för de kunder som leverantörerna försöker engagera. Verkligheten är att det egentligen finns två typer av produktionspartners: EMS och ODM. De tillhandahåller båda liknande tjänster, med ungefär liknande marginaler, och tävlar om affärerna från samma OEM-företag. Alla andra förkortningar är varianter på temat. EMS (Electronic manufacturing service) = Företag som skapar mervärde för elektronisk montering/tillverkning för en OEM-kunds räkning, där designen och varumärket fortfarande tillhör OEM. ODM (Original Design Manufacturer) = Företag som tillverkar en elektronisk produkt för OEMs räkning, där ODM äger produktdesignen och kan bygga produkter i enlighet med den designen också för andra OEM-företag. Så, i sin renaste form: Ett EMS-företag tillverkar produkter baserat på en design från OEM medan en ODM tillverkar produkter för OEM men baserad på egen design. Det är bäst att tänka på industrin som ett kontinuum med EMS och ODM på varsin kant och många variationer där mellan. Är distinktionen fortfarande betydelsefull? Jag tycker det. Det definierar ett företags fokus och informerar OEM-företag om den typ av service och engagemang de kan förvänta sig. Under många år har det rasat en diskussion om huruvida de två begreppen har smält samman och bäst kan beskrivas som ”en enda stor industri”. Argumentet lyder att de två har blivit så lika varandra i termer av vad de erbjuder och vilka marginaler de rör sig på att distinktionen har blivit irrelevant. För de största EMS-företagen är detta kanske sant och för merparten av ODM. Men inte för de mellanstora och små EMS-företagen. Distinktionen mellan EMS och ODM spelar roll för resten av EMS-företagen som fortsätter att utföra kontraktstillverkning (CM, Contract manufacturing). Det är där de flesta EMS-företagen befinner sig. Den huvudsakliga uppgiften för EMS-företag är fortfarande montering på mönsterkort, (Printed circuit board assemply, PCBA) även om box-byggda lösningar blir vanliga tillsammans med AMS (After market services). Det är enklare för ett ODM att ge EMS-service än vice versa. ODM-företaget måste bara anpassa produktionen medan ett EMS-företag måste skaffa design-kapacitet och kunnande. Många ODM har också en OBM-verksamhet, vilket innebär att de bygger och säljer produkter i sitt eget varumärke och såeldes själva är ett OEM. I slutändan måste du välja en partner oavsett vilken förkortning de använder, ett företag som har kapacitet, räckvidd och erfarenhet för att nå dina tillverkningskrav. Fler förkortningar lär skapas i framtiden när företag försöker skilja sig från mängden. Men det du verkligen behöver är en BFF (Best friend... for now. [Bästa vän för tillfället, reds. anm] ) Författare: Eric Miscoll, Charlie Barnhart & Associates
Annons
Annons
2020-11-26 11:35 V18.13.6-2