© Note Elektronikproduktion | 11 april 2011

Note: 'Förändringar riskerar påverka personalens motivation'

Note skriver i årets bokslut att de förändringar som man har gjort förhoppningsvis ska få till stånd ett mer stabilt ekonomiskt läge. Dock kan förändringarna också få vissa konsekvenser gällande personalen.

Note skriver att den rad av omstruktureringar och förändringar som genomförts riskerar att påverka personalens motivation. Det handlar bland annat om stängningen av enheterna i Skänninge, Tauragé och Gdansk. – För att minska kostnaderna genomfördes en rad åtgärder som hade stor betydelse för medarbetarna i koncernen. Vilka åtgärder som genomfördes varierade mellan länderna beroende på lagar, kultur och trygghetssystem. Uppsägningar, permitteringar och avtal om arbetstidsförkortning genomfördes, skriver Note. Frågorna om just personalens motivation och hur de har påverkats av året har också fått som resultat att man infört ett nytt system. Det handlar om att man från Notes sida arbetat med att skapa ett koncerngemensamt regelverk och kontrollsystem för enheternas förbättringsarbete. I slutändan är tanken att projektet ska leda till förbättringar inom kunskaps- och resursfördelning på företaget. – Det är min förhoppning att vi med omstruktureringsprogrammet bakom oss kan få ännu större utväxling på våra starka kundrelationer och förmågor under 2011, säger Peter Laveson. Den genomsnittliga mängden anställa var 1 000 personer 2010, upp något från 2009 och då 977 personer.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-1