Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 14 april 2011

Huawei och Motorola begraver stridsyxan

Motorola Solutions och Huawei Technologies har träffat överenskommelse om att avsluta alla pågående juridiska tvister mellan företagen, under förutsätt­ning av att vissa villkor är uppfyllda.

Överenskommelsen innebär att Motorola Solutions drar tillbaka sina anspråk och ute­sluter Huawei som svarande i processen Motorola v. Lemko et al. som hanteras av den federala domstolen i Chicago. Huawei åtar sig samtidigt att dra tillbaka sina krav på Motorola Solutions och Nokia Siemens Networks (NSN) och avsluta den stämning mot båda företagen vid den federala distriktsdomstolen i Chicago. Huawei avstår från sina anspråk på Motorola Solutions och NSN genom en överenskommelse som gör det möjligt för Motorola Solutions att överföra sina kommersiella överenskommelser med Huawei till NSN mot en avgift, och som gör det möjligt för NSN att ta del av och använda konfidentiell information från Huawei för att underhålla nät över hela världen som Motorola byggt med hjälp av produkter och teknik från Huawei. År 2000 inledde Motorola och Huawei en betydelsefull och framgångsrik affärsrelation där Motorola sålde vissa Huawei-produkter under Motorolas varumärke. Under de följande tio åren köpte Motorola nätverksteknik för infrastruktur och radioaccess av Huawei för sammanlagt 880 miljoner USD. – Vi beklagar att dessa tvister har uppstått mellan våra företag. Motorola Solutions värdesätter den långsiktiga relation som vi har haft med Huawei. Efter att ha granskat alla fakta har vi beslutat att reda ut dessa frågor och återgå till vår tidigare relation som byggt på förtroende. Det är glädjande att vi nu åter kan fokusera på en produktiv relation som präglas av samarbete, säger Greg Brown, koncernchef för Motorola Solutions.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1