© Note Elektronikproduktion | 19 april 2011

Note: Fortsatt utrymme för produktionsförflyttningar

Hos Note görs bedömningen att den svaga tillväxten på den europeiska marknaden, sett mot den snabbväxande asiatiska, ger utrymme för produktionsförflyttningar från väst till öst. Det här sker i takt med att fler kontraktstillverkare strävar efter långsiktig närvaro då Asien inte enbart är outsourcad produktion längre utan också konsumerar sina egna produkter.

Marknaden för outsourcad elektronikproduktion har vuxit fram och utvecklats som en konsekvens av ett ökat intresse för outsourcing och en ökad underliggande efterfrågan på de tillverkade produkterna. Marknaden upplevde ett kraftigt tapp i volymer under den globala recessionen 2008–2009, primärt kopplat till en rejäl nedgång i efterfrågan i slutkundsledet. Marknaden ser nu ut att ha återhämtat sig till något som mer liknar normala nivåer. Marknaden har genomgått stora förändringar de senare åren. De viktigaste drivkrafterna har varit prispress på komponenter, krav på ökad snabbhet från idé till färdig produkt, en ökad andel outsourcing samt en stark ekonomisk utveckling i tillväxtregioner med framväxten av nya slutmarknader som följd. En drivkraft som vunnit mark på senare tid är en ökande vilja att hitta klimatsmarta alternativ exempelvis kring materialval, förpackningar och transporter. En annan konsekvens är att produktionen i ökande omfattning sker nära slutmarknaden. I Asien, och i synnerhet Kina, har den höga tillväxten gynnat den inhemska konsumtionen. Det har i sin tur skapat ny efterfrågan på de slutprodukter som tidigare tillverkats för export till Europa och USA. De nya möjligheterna har bidragit till ännu snabbare förändringstakt på marknaden eftersom allt fler av de globala företagen nu etablerar långsiktig närvaro i Asien. Denna utveckling förväntas bestå under de närmaste åren. Bland de stora ekonomierna bedöms Indien möta en liknande utveckling som Kina med fler internationella investeringar. Enligt branschbedömaren iSuppli bedöms marknaden för outsourcad elektronikproduktion som helhet att växa årligen med cirka sju procent under de närmaste åren. I Europa bedöms marknaden vara stillastående eller svagt ökande, vilket betyder att de viktigaste drivkrafterna fortsatt kommer att handla om sökandet efter kostnadseffektiv produktion och rationaliseringar. Geografiskt betyder det att det fortfarande finns utrymme för produktionsförflyttningar från väst till öst. Det här skriver företaget i sin årsredovisning.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2