Annons
Annons
Annons
Annons
© Note Elektronikproduktion | 28 april 2011

Note går plus

Kontraktstillverkaren Note skriver att rörelseresultatet i första kvartalet uppgick till 12,3 (-52,5) miljoner kronor..

Finansiell utveckling januari-mars • Kundaktiviteten var fortsatt på en hög nivå. Försäljningen ökade med 14% till 311,8 (273,5) MSEK. • Rörelseresultatet uppgick till 12,3 (-52,5) MSEK. I periodens resultat i fjol ingick strukturkostnader och andra kostnader av engångskaraktär om cirka -44 MSEK. • Rörelsemarginalen uppgick till 3,9% (-19,2%) • Resultat efter finansnetto uppgick till 9,3 (-55,1) MSEK. • Resultat efter skatt uppgick till 5,9 (-43,7) MSEK, vilket motsvarar 0,20 (-2,78) SEK/aktie. • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 9,0 (14,3) MSEK, vilket motsvarar 0,31 (0,91) SEK/aktie. Omfattande strukturåtgärder Under första kvartalet i fjol beslutade strukturåtgärder innefattande flytt och avveckling av tillverkningen i Skänninge, Sverige, och Tauragé, Litauen, har slutförts. Därtill avvecklades den operativa verksamheten i Gdansk, Polen, planenligt vid årsskiftet. Som ytterligare ett led i omstruktureringen såldes vid årsskiftet 2010/2011 50%-innehavet i elektronikfabriken NOTEFideltronik i Krakow, Polen. Kostnaden för strukturåtgärderna och andra kostnader av engångskaraktär belastade fjolårets rörelseresultat för helåret med cirka -47 miljoner. Åtgärderna bedöms fortsatt leda till en positiv resultateffekt om minst 50 miljoner mätt som årstakt.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-12 12:15 V18.6.4-1