Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 november 2001

DORO genomför nyemission

Nyemission om 100 MKr beslutad och Anders BĂŒlow ny styrelseordförande
Den av styrelsen föreslagna nyemission med en riktad emission om inlösen- och konverteringsbara B-aktier till Nordbanken om 70 MKr och RunDor om 30 MKr (totalt 100 MKr) bifölls. Priset för de nya aktierna Ă€r 8,50 Kr (genomsnittliga betalkursen de senaste 10 handelsdagarna före beslutet 17 oktober). B-aktien har 1/10 röstrĂ€tt och samma rĂ€tt till utdelning som A-aktierna. Under tiden fram till ordinarie bolagsstĂ€mma 2005 skall DORO kunna lösa in dessa aktier med ett pris om teckningskursen plus 10 % rĂ€nta per Ă„r. Om inte B-aktierna inlösts skall dessa omvandlas till A-aktier vid bolagsstĂ€mman 2005. Vid en eventuell framtida nyemission har B-aktierna samma rĂ€tt som A-aktierna. B-aktierna skall ocksĂ„ kunna omvandlas till A-aktier vid eventuellt uppköp av tredje man. Anders BĂŒlow ny styrelseordförande Till ny styrelseledamot valdes Anders BĂŒlow efter avgĂ„ende Lars-Olof Hjalmar. Vidare valdes Anders Frick som ny suppleant. Vid det konstituerande styrelsesammantrĂ€det utsĂ„gs Anders BĂŒlow till ordförande (nyval).
Annons
Annons
LÀs Àven
Visa fler nyheter
2019-02-15 09:57 V12.1.1-2