Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 28 november 2001

DORO genomför nyemission

Nyemission om 100 MKr beslutad och Anders Bülow ny styrelseordförande

Den av styrelsen föreslagna nyemission med en riktad emission om inlösen- och konverteringsbara B-aktier till Nordbanken om 70 MKr och RunDor om 30 MKr (totalt 100 MKr) bifölls. Priset för de nya aktierna är 8,50 Kr (genomsnittliga betalkursen de senaste 10 handelsdagarna före beslutet 17 oktober). B-aktien har 1/10 rösträtt och samma rätt till utdelning som A-aktierna. Under tiden fram till ordinarie bolagsstämma 2005 skall DORO kunna lösa in dessa aktier med ett pris om teckningskursen plus 10 % ränta per år. Om inte B-aktierna inlösts skall dessa omvandlas till A-aktier vid bolagsstämman 2005. Vid en eventuell framtida nyemission har B-aktierna samma rätt som A-aktierna. B-aktierna skall också kunna omvandlas till A-aktier vid eventuellt uppköp av tredje man. Anders Bülow ny styrelseordförande Till ny styrelseledamot valdes Anders Bülow efter avgående Lars-Olof Hjalmar. Vidare valdes Anders Frick som ny suppleant. Vid det konstituerande styrelsesammanträdet utsågs Anders Bülow till ordförande (nyval).
Annons
Annons
Visa fler nyheter
Läs även
2019-08-21 15:49 V14.1.4-2