Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Embedded | 02 maj 2011

Enea med betydande resultatförbättring

Under första kvartalet 2011 förbättrades resultatet väsentligt. Resultatet före skatt blev närmast fördubblat från Q1 2010 och 11,9 miljoner till nuvarande kvartalets 21,3 miljoner.

Omsättningen minskade med 1,0 procent i svenska kronor men ökade med 1,6 procent justerat för valutaeffekter. Affärsområde Software redovisade tillväxt på 2,3 procent under kvartalet med fortsatt förbättrad lönsamhet. Affärsområde Consulting minskade omsättningen med 2,7 procent samtidigt som lönsamheten förbättrades jämfört med motsvarade period föregående år. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 5,4 (4,1) miljoner kronor under kvartalet. Utsikterna för helåret 2011 är oförändrade. Bolagets bedömning är att omsättningen kommer att öka jämfört med föregående år samt att lönsamheten kommer att fortsätta utvecklas positivt. Första kvartalet 2011 (första kvartalet föregående år inom parantes) * Nettoomsättning 184,5 (186,3) MSEK * Tillväxt -1,0 (-10,1) % * Tillväxt valutajusterad 1,6 (-6,2)% * Rörelseresultat 20,6 (11,8) MSEK * Rörelsemarginal 11,2 (6,3)% * Resultat efter skatt 15,1 (8,7) MSEK * Resultat per aktie 0,87 (0,50) SEK * Kassaflöde (löpande verksamhet) 5,4 (4,1) MSEK
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-2