Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 28 november 2001

INAC sparkar

Mot bakgrund av den stora osäkerhet som råder på marknaden ser INAC en minskning av efterfrågan på främst tjänster inom verksamhetsområdet Montage

Nedgången har främst drabbat etableringarna i Mellansverige. Till en följd av detta måste INAC anpassa resurserna och kostnadsstrukturen. Förhandlingar kommer att inledas med berörda fackföreningar om varsel av cirka 25 medarbetare. Åtgärderna genomförs omgående för att anpassa organisationen efter det marknadsläge som råder och för att säkra fortsatt framgång. INACs VD Magnus Falkman kommenterar: - Vi agerar nu snabbt för att anpassa verksamheten till marknadens nya förutsättningar. Vidare för att inte förändra den positiva resultattrend som tidigare vidtagna åtgärder har medfört för koncernen. Åtgärderna är av kortsiktig natur och bedömningen är att marknaden kommer att utvecklas i en positiv inriktning framöver.INAC Process AB är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion, programmering, skåpbyggnation och installation av automatiseringslösningar för processindustrin. INAC skall vara en ledande industriell IT-partner vad det gäller att utveckla och förmedla produkter och tjänster som möjliggör en optimal produktion. Verksamheten bedrivs i verksamhetsområdena automation, montage samt trådlös kommunikation. Kunderna kommer främst från sektorerna papper, kemi, läkemedel och energi. Koncernen har 10 kontor med huvudkontor i Jönköping.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1