Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 maj 2011

Smarteq 34 procent upp i försäljning

Kvartalets försäljning uppgick till 13,9 (10,3) miljoner kronor, en ökning med 34 % jämfört med föregående år. Ökningen för Automotive uppgår till 57 % och inom marknadssegmentet Communications var ökningen 21 %.

Rörelseresultatet på eBITDA-nivå uppgick till -0,6 (-1,1) miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på -4 (-11) %. Periodens resultat har påverkats av valutakursdifferenser uppgående till 0,1 mkr (-0,3 miljoner). Orderstocken per den sista mars 2011 uppgick till 28,8 (12,9) mkr, 123 % högre än föregående år. Smarteq har kontrakterats av Aidon för att leverera antenner till installationer av nya generationens elmätare, »smart meters«, för trådlös överföring av data. Aidon kommer under 2011 att leverera fler än 300 000 smart Meters till den finländska marknaden. Bolaget har erhållit samt levererat en order på 10 000 antenner från en av de större operatörerna i norden under mars månad.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1