Annons
Annons
Annons
Annons
© PartnerTech Elektronikproduktion | 05 maj 2011

Positivt kvartal för PartnerTech

Partnertechs verksamheten har fortsatt att utvecklas i positiv riktning under första kvartalet och såväl omsättning som rörelseresultat har förbättrats jämfört med samma kvartal 2010.

• Nettoomsättningen uppgick till 586,7 MSEK (557,4) • Rörelseresultatet uppgick till 3,1 MSEK (-1,7) efter omstruktureringskostnader om SEK 7,4 miljoner för konsolideringen av den engelska verksamheten till Cambridge • Resultatet efter skatt uppgick till -4,3 MSEK (-5,1) • Resultatet efter skatt per aktie uppgick till -0,34 SEK (-0,41) • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 15,6 MSEK (-11,3) • Soliditeten uppgick vid periodens slut till 36,7 procent (41,4) Verksamheten fortsätter att utvecklas i positiv riktning Verksamheten har fortsatt att utvecklas i positiv riktning under första kvartalet och såväl omsättning som rörelseresultat har förbättrats jämfört med samma kvartal 2010. På marknaden upplever vi ökad aktivitet och under perioden har vi annonserat flera nya affärer. Det är marknadsområdena Industri och IT som under kvartalet ökat mest jämfört med samma period 2010. Kvartalets förbättrade resultat beror på att de åtgärder och anpassningar som vi gjort på flertalet enheter nu ger resultat samt att försäljningen ökar. Den tidigare aviserade konsolideringen av den engelska verksamheten till enheten i Cambridge påverkar rörelseresultatet negativt. Exklusive dessa kostnader uppgick rörelseresultatet till SEK 10,5 miljoner.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2