Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 06 maj 2011

Europeiska marknaden för passiva komponenter 2010

EECA-EPCIA ordförande, Ralph Bronold, kommenterade: "För 2010 EPCIA experter rapporterade en exceptionell tillväxt och återhämtning av den europeiska marknaden för passiva komponenter på 46%. Detta bekräftar att den ekonomiska krisen 2008/2009 har övervunnits."

Uppenbarligen har även den höga nivå från 2007 överskridits under 2010. Det förväntas att marknadens volym under 2011 kommer att öka ytterligare med 8%. För 2012 förväntas en måttlig tillväxt på 4%, upp till en volym på ca. EUR 4,6 miljarder. Efter en dramatisk ökning av marknaden för kondensatorer med 63% under 2010, kommer en mer hälsosam tillväxt på cirka 5% under 2011. Marknaden för motstånd förbättrades också kraftigt under 2010 med 47%. För detta år förväntas marknaden växa med 5%. Den kombinerade marknaden för elektromagnetiska komponenter och RF-filter förväntas öka med 12% under 2011 efter en exceptionell tillväxt på 34% under det senaste året. För närvarande är det inte möjligt att avgöra i vilken utsträckning den naturliga och nukleära katastrofen i Japan kommer att påverka marknadens utveckling i Europa. Dessutom rapportera EPCIA medlemmar fortfarande om mycket långa ledtider och fortlöpande problem med leverans inom sub- och råvaror.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2