Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 maj 2011

PartnerTech ser positiv trend inom industrisegmentet

PartnerTech ser en positiv trend inom sitt segment Industri, vilket bidragit till en fortsatt ökad försäljning inom området under första kvartalet 2011.

Trots en kraftig återhämtning inom marknadsområdet Försvar och Marin sedan tredje kvartalet 2010 är försäljningsutvecklingen i linje med första kvartalet 2010 och uppgick till SEK 31,4 miljoner (33,1). Detta förklaras med att försäljningen under första kvartalet ifjol ännu inte nått de låga nivåer företaget senare upplevde under 2010. Den upphämtning som sedan skett visar att omsättningen förbättrats men ännu inte helt nått den nivå som fanns före nedgången. Framtiden ser positiv ut. Den 4 april meddelade PartnerTech att företaget fått nya ordrar till ett sammanlagt värde av ca SEK 100 miljoner från tre större kunder inom försvarsindustrin. Inom marknadsområdet Industri ser företaget en positiv trend, vilket bidragit till en fortsatt ökad försäljning inom området under första kvartalet 2011. Försäljningen för marknadsområdet uppgick till SEK 139,5 miljoner (114,9). Den positiva försäljningsutvecklingen i fjärde kvartalet 2010 för området Informationsteknologi har fortsatt under första kvartalet 2011 där flertalet kunder visar på en stark utveckling. Försäljningen för marknadsområdet uppgick under första kvartalet till SEK 176,7 miljoner (134,5). Försäljningen för marknadsområdet Medicinsk teknik och instrument uppgick till SEK 100,6 miljoner (108,8). Trots en mindre nedgång jämfört med första kvartalet ifjol bedöms utvecklingen inom området som stabil. Försäljningen för marknadsområdet Miljöteknik har under första kvartalet 2011 minskat jämfört med första kvartalet 2010 och uppgick till SEK 97,8 miljoner (108,0). Nedgången bedöms som en naturlig följd av den kraftiga uppgången under andra halvan av 2010 eftersom några större kunder i detta område lägger ordrar av projektrelaterad karaktär. Den långsiktiga trenden för området är positiv. Den negativa försäljningsutvecklingen inom området Sälj- och betalningslösningar som företaget upplevde under 2010 har fortsatt under första kvartalet 2011 och försäljningen uppgick till SEK 40,7 miljoner (58,1). Trots den negativa utvecklingen har företaget haft volymtillväxt på vissa kunder inom området.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2