Annons
Annons
Embedded | 10 maj 2011

Lagercrantz ökar kraftigt

Lagercrantz Groups nettoomsättning för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent. Rörelsemarginalen ökade till 7,2 procent (3,9). Det förbättrade resultatet förklaras av ökad försäljning i befintliga verksamheter i kombination med bibehållna kostnader samt bidrag från förvärvade bolag. Resultat efter finansiella poster ökade med 136 procent till 137 MSEK (58). Resultat efter skatt ökade till 102 MSEK (42). Nettoomsättningen för kvartal fyra ökade med 27 procent till 551 MSEK (435). Rörelseresultatet ökade med 105 procent till 45 MSEK (22). Rörelsemarginalen ökade till 8,2 procent (5,1). Samtliga divisioner ökade under kvartalet.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2