Annons
Annons
© Evertiq Elektronikproduktion | 13 maj 2011

Tuff framtid för kontraktstillverkning av mobiltelefoner

Implikationerna av recessionen i kombination med högre försäljning av smartphones kommer att leda till ett bakslag för den globala kontraktstillverkningen av telefoner enligt en ny rapport från analyshuset IHS iSuppli.

Kontraktstillverkarna (EMS) och original design manufacturing-företagen (ODM) stod för ungefär 25,2% av det totala antalet skeppade telefoner 2009. Under 2008 var siffran 27%. Nedgången kommer att göra det svårt för kontraktstillverkningen att återhämta sig och det förutspås en svag ökning till 28% 2014. Det är ett bakslag för kontraktstilverkningen som innan nedgången åtnöjt framångar. 2005 var till exempel siffran över 31%. Anledningen är främst den ekonomiska krisen. OEM-företagen drog ner på kostnaderna genom att konsolidera verksamheterna till sina egna lokaler i första hand. Typiska företag som följde denna strategi är Nokia och Samsung, de dåvarande giganterna på marknaden. Andra företag tog en annan väg; Motorola och Sony Ericsson använde fortfarande kontraktstillverkare men gjorde förändringar i produktportfolion. Man reducerande antalet billigare telefoner med låg vinstmarginal, det vill säga de modeller som traditionellt varit kontraktstillverkade. En förändrad roll för outsourcing När ekonomin började att återhämta sig igen under 2010 hade marknaden förändrats. De traditionella lurarna fick ge vika för de ”smarta” telefonerna. Outsourcing var inte längre lika attraktivt. Många OEM-företag av i dag har velat hålla kvar ett visst mått av in-house-produktion. För deras del handlar det om möjligheten till bättre kontroll av kvalitet och leveranskedjor. Enbart ett fåtal kontraktstillverkare är i dag väl positionerade på marknaden för att tillverka smartphones. Den enda kontraktstillverkaren som egentligen skulle kunna designa och tillverka, ODM-företaget HTC, har valt att fokusera på sitt eget varumärke. Framtiden kan ligga hos Apple och RIM Patentskyddade smartphone OEM-företag som Apple och RIM använder för närvarande kontraktstillverkare på en strikt EMS-basis. Båda dessa företag har också framgångar vilket har stärkt deras kontraktstillverkare. Men trots att EMS-företagen som arbetar mot dessa två företag har åtnjutit framgångar under de gångna åren så finns det ingen garanti att det förblir så i framtiden. Och när det gäller Apple är det inte troligt att man väljer att engagera nya EMS-tillverkare som inte tidigare har arbetat med produkter som iPhone. Samtidigt står det klart att utsikterna för RIMs BlackBerry är något oklara. Konkurrensen har hårdnat och Android och Apple blir starkare för var dag som går. Om efterfrågan på RIMs produkter minskar kommer EMS-företag som Flextronics påverkas negativt.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2