Annons
Annons
Annons
Annons
© Flextronics. Bild som illustration enbart. Elektronikproduktion | 13 maj 2011

Mycket att göra för svenska företag som vill tämja "draken"

Kina är en speciell scen. Någonting med Kina har alltid kittlat den europeiska fantasin. Det vilar en mystik över denna världsmakt, en mystik som informationssamhället inte helt lyckats bryta ner. Och ofta kantas bilden av detta kolossala land av fördomar och okunskap.

Kina är enormt, till ytan nära på lika stort som Europa. Skillnaden är att Europa består av 45 stater, Kina av en enda. Europa har lite drygt 730 miljoner innevånare, Kina väl över miljarden. Också utvecklingslinjerna skiljer sig radikalt åt. Medan många delar av Europeisk industri befunnit sig i en stagnation har Asien haft explosionsartad tillväxt under en tid. Jens Wernborg talade på Stora Elektronikdagen utifrån ett perspektiv av svenskt företagande. Med Kina avsees här egentligen ”Greater China”, en kulturell zon som också innefattar viktiga Hongkong och Taiwan. I grund och botten är vår syn på Kina något förstelnad i en äldre modell. Gränserna är inte längre lika stängda som de en gång varit. Som ett exempel går det mellan Taiwan och Kina 325 flyg i veckan. Det är också, ett land till trots, allt mer regionalt. De olika provinserna är sinsemellan relativt olika. Något som givetvis måste föväntas av ett land med en areal av Europas storlek. Etablering i Kina När ett företag ska etablera sig i Asien finns det olika alternativ. Det finns egnetligen fyra olika modeller med sina för- och nackdelar. Representationskontor: Verkar på representationssstadium och med marknadsföring uteslutande. Kan förhandla men inte skriva på avtal. Det här är det minst önskvärda alternativet från den Kinesiska regeringens sida, varför man nu lagstiftat för att göra det mindre fördelaktigt. FICE (Foreign-invested commercial enterprise): Kan handla med exempelvis komponenter, importera och exportera. Kan också ha lager nära kunden. WFOE (Wholly owned foreign enterprise): Fabrik och produktion. Joint Venture: Bör enligt exportrådet undvikas om det inte är välmotiverat. Kulturella skillnader är till exempel stora mellan företag i Sverige och Kina, något som kan bli problematiskt. Frihandel ger möjligheter Ytterligare ett alternativ som ställs är: Vart ska jag öppna upp i Asien? Är Kina, Hongkong eller Taiwan det bättre alternativet? Olika lagar och regler styr hur mycket pengar som måste investeras i ett företag i de olika länderna samt hur lång tid processen tar. Numera råder en rad avtal i Asien som underlättar handel. Mellan Hongkong och Kina finns CEPA, mellan Kina och Taiwan finns avtalet ECFA och ASEAN finns för olika länder i Asien. Det kan därför vara ytterst fördelaktigt att ta alternativen i bejakande. Jens Wernborg tog upp ett konkret exempel: Ett företag som ska exportera en vara till ett företag i Frankrike och som har tillverkningen av produkten i Kina har ett behov av att ”tvätta” produkten från fabriksnamn och så vidare. Att skicka varan från Kina, hem till Sverige och sedan till Frankrike blir en dyr historia. Ett sätt att komma runt detta är ett sätta upp en kontor i Hongkong. Kontoret kan verka som importör och därifrån kan varan skickas direkt till Frankrike. Allt möjliggjort genom den relativa öppenhet som i dag råder över Kinas gränser. Detta är bara ett exempel av många, men ger en fingervisning om de olika strategier som finns att begrunda.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1