Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 maj 2011

Enics slår ihop affärsenheterna Västerås, Elva och Lohja

Enics fabriker i Västerås, Elva (Estland) och Lohja (Finland) kommer att slås samman till en affärsenhet och fabrikernas roller specificeras ytterligare. Det förändringsarbete som evertiq tidigare rapporterat om hos Enics fortgår således.

“Genom att kombinera dessa tre fabriker ser vi att vi får en optimal blandning av kompetens och resurser i den nya affärsenheten. Vi tror att denna nya enhet bättre skall kunna mäta våra kunders behov och förse dem med ett påtagligt mervärde”, säger Ari Räisänen, vice vd för Enics och ansvarig för affärsområde Supply Chain and Operations. Tanken med den nya affärsenheten är att den ska stärka servicenivån mot kund. Enheterna i finska Lohja och Västerås kommer att få en något ny roll. Tanken är att den kompetens som finns där ska kunna skapa nya affärer genom att deltaga i de tidiga delarna av nya produkters livscykel. Dessa fabriker kommer också att koncentrera sig på att erbjuda utvidgade ingenjörstjänster, tillverkningstjänster för lågvolymproduktion och tillverkning av korta och mixade serier samt värdeskapande eftermarknadsservice. Elva (Estland) kommer framgent att verka som högvolymproduktions-enhet. Till General Manager för den nya affärsenheten har utsetts Mikko Lassas, tidigare chef för Enics affärsenhet i Finland.
Annons
Annons
2020-12-02 12:20 V18.13.17-1