Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 maj 2011

Kraftigt uppåt för Addtech

Rörelseresultatet ökade under det gångna räkenskapsåret med 76% och omsättningen ökade samtidigt med 20% till 4.4 miljarder kronor.

– Verksamhetsåret kan beskrivas som ett återhämtningens år och samtliga affärsområden uppvisade en positiv utveckling. Affärsklimatet och efterfrågan har varit god under hela året, vilket har givit bra tillväxt i både omsättning och resultat. Det ärkoncernens svenska verksamheter som har bidragit mest till omsättningsökningen, men under de senaste kvartalen har efterfrågan ökat även på andra marknader, kommenterar företaget i bokslutet. • Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 4 418 MSEK (3 680). • Rörelseresultatet ökade med 76 procent till 380 MSEK (216). • Resultatet efter finansiella poster ökade med 80 procent till 364 MSEK (202) och resultatet efter skatt ökade med 77 procent till 265 MSEK (150). • Vinst per aktie uppgick till 11,80 SEK (6,60). • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 300 MSEK (293) och kassaflöde per aktie uppgick till 13,50 SEK (13,20). • Avkastningen på eget kapital uppgick till 31 procent och soliditeten var 40 procent. • Sedan verksamhetsårets början har koncernen gjort fjorton förvärv, varav två med tillträde efter räkenskapsåret, vilka tillför en omsättning om drygt 700 MSEK på årsbasis.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-1