Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 20 maj 2011

Kraftigt uppåt för Addtech

Rörelseresultatet ökade under det gångna räkenskapsåret med 76% och omsättningen ökade samtidigt med 20% till 4.4 miljarder kronor.

– Verksamhetsåret kan beskrivas som ett återhämtningens år och samtliga affärsområden uppvisade en positiv utveckling. Affärsklimatet och efterfrågan har varit god under hela året, vilket har givit bra tillväxt i både omsättning och resultat. Det ärkoncernens svenska verksamheter som har bidragit mest till omsättningsökningen, men under de senaste kvartalen har efterfrågan ökat även på andra marknader, kommenterar företaget i bokslutet. • Nettoomsättningen ökade med 20 procent till 4 418 MSEK (3 680). • Rörelseresultatet ökade med 76 procent till 380 MSEK (216). • Resultatet efter finansiella poster ökade med 80 procent till 364 MSEK (202) och resultatet efter skatt ökade med 77 procent till 265 MSEK (150). • Vinst per aktie uppgick till 11,80 SEK (6,60). • Kassaflödet från rörelsen uppgick till 300 MSEK (293) och kassaflöde per aktie uppgick till 13,50 SEK (13,20). • Avkastningen på eget kapital uppgick till 31 procent och soliditeten var 40 procent. • Sedan verksamhetsårets början har koncernen gjort fjorton förvärv, varav två med tillträde efter räkenskapsåret, vilka tillför en omsättning om drygt 700 MSEK på årsbasis.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1