Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 maj 2011

Hög tillväxt för teknikindustrin

Teknikföretagens konjunkturprognos för 2011/2012 gör gällande att det ser ljust ut avseende produktionstillväxt och anställningar – men återhämtningseffekterna avtar.

– Den sedan drygt ett år höjda produktionen slår nu kraftigt igenom på siffrorna för 2011, säger Teknikföretagens chefekonom Anders Rune i en kommentar till att man nu räknar med att produktionsvolymen för teknikindustrin i Sverige i år ökar med hela 17 procent. Den högre produktionsnivån märks bland annat tydligt av inom segmentet tele- och elektronikindustri. – Teknikindustrin i Sverige är långt ifrån ensam om att visa stark volymtillväxt i år. Även Tyskland och Finland uppnår tvåsiffriga tillväxtsiffror. Detsamma väntas för USA och Kina. Bilden av att det för närvarande är få hinder för fortsatt tillväxt gäller också för teknikindustrin på flera andra håll runt om i världen, konstaterar Anders Rune och fortsätter: – Om den svenska kronan förblir oförändrat stark kommer de svenska teknikföretagens priser dock att minska i år. Detta som följd av klart lägre exportpriser räknat i svenska kronor.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1