Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© AMS (bild enbart illustration) Komponenter | 07 juni 2011

Överskottslager av halvledare blev en 'välsignelse'

Normalt brukar stora lager vara en orsak till oro. Den här gången hjälpte det till att mildra effekterna från komponentbristen som följde efter Tsunamin, det skriver IHS iSuppli.

Dagar av inventarier, (Days of inventory, DOI) bland chipleverantörer - minnesföretag exkluderat - låg på ungefär 80,3 dagar vid slutet av kvartal ett 2011, upp 1,1% från 79,4 dagar under 4Q2010. Det är också en ökning med 9,1 dagar från samma period 2010. Det är den högsta nivån som uppmätts sedan första kvartalet 2009, då var DOI 82,4 dagar. De här lagren verkade som en effektiv buffert när jordbävningen och tsunamin lamslog japanska produktions-siter. I vanliga fall, skriver IHS, är stora lagernivåer negativt. Ökad tillgång sänker priserna och försämrar lönsamheten. Den här gången visade det sig dock vara ett effektivt motmedel mot krissituationen. Eftersom jordbävningen i Japan inträffade så pass sent i det första kvatalet, närmare bestämt 11:e mars, så gjorde det att det första kvartalet var relativt fritt från störningar i leveranskejdorna. DOI gällande halvledare har stigit sedan tredje kvartalet 2009. Inventarie-värdet under det första kvartalet detta år låg runt 27,2 miljarder dollar. Q2 Det andra kvartalet har också fått en något mindre påverkan än vad man tidigare trodde. Många fabriker som skadades eller led av bristerna i elnätet är nu tillbaka på en normal nivå. Det gör att effekterna inte blir lika stora som man först förutsåg. På de platser där skadorna var stora flyttade man snabbt ut produktionen till andra företag eller gjuterier. Vid till exempel Renesas fabrik i Naka flyttades produktionen ut efter jordbävningen. Man hoppas därför på att vara tillbaka på samma produktionsnivå som innan skalvet redan i slutet av juli. Lagernivåerna förväntas stiga under det andra kvartalet tror IHS. Denna ökning är en medveten strategi då företagen förväntar sig ökad efterfrågan under kvartal två och tre. Att lagren ökar beror således inte på rädsla för komponentbrist. Leveransproblem föröver? Trots den kortsiktiga ökningen är framtiden fortfarande relativt oklar: ”När de interna lagren börjar sina kan pipelinen kanske inte återhämta sig snabbt nog för att klara av de då rådande kraven med risk för alla deltagare i leveranskedjan”, säger analytikern Sharon Stiefel. Många företag har också reviderat sina tidigare strategier för lagerhållning som ett resultat av de händelser som inträffade i Japan. Fattas nu bara att se om detta är temporärt eller permanent.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-06-04 10:54 V18.6.10-1