Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Florian Mueller Elektronikproduktion | 14 juni 2011

Jag sa ju det: Apple betalar!

Nokia berättade under morgonen att de förlikats gällande de många patentdispyter med Apple som har hållit domstolar i USA och Europa sysselsatta ett bra tag.

Dispyten startkade i oktober 2009. Nokia går vinnande ur striden. Den finansiella strukturen bakom avtalet består av en engångssumma från Apple samt löpande royalties till Nokia under avtalets giltighet. De specifika detaljerna är okända. Det här är den utgång som jag förutspådde vid tidigare tillfällen. Låt mig citera två av mina tidigare inlägg i debatten: 29:e mars 2011: ”Det är svårt att se någon annan utgång än att Apple kommer att bli tvungna att betala.” 19:e maj 2011: ”Tiden är nu helt klart på Nokias sida på olika fronter, och jag tror att Apple mest troligt kommer att få betala en 'Nokia-skatt'. ” Det här ger bägge företagen möjlighet att friställa resurser. Apple sitter just nu fast i rättsmål med tre av de ledande mobilfabrikanterna som använder Android (Motorola, HTC, Samsung). Nu har inte Nokia någonting i rättsväg att oroa sig över, men delar av den nya strategin är att tjäna pengar på den patent-portfolio som man sitter på. De har bevisat sin förmåga genom att besegra Apple – i den kanske mest bittra dispyt som den här industrin har sett till dags datum – och man har visat vad man står i begrepp att göra. Andra företag, som Nokia kommer att försöka få till betalning av royalties, kommer att behöva tänka efter lite extra huruvida de verkligen vill ta en strid. Det är också viktigt med en översikt av Android. Android är något av en kopia av Apples operativa mjukvara. Android löper alltså en stor risk att överträda samma patent som Apple nu har tvingats betala för. Låt mig visa hur enorm den här konflikten har varit. Det här är ”stridskartan” vid slutet av mars: © Florian Müller Frågan är förstås hur mycket Apple egentligen betalar. Teoretiskt så kan det vara en symbolisk summa, men det är högst otroligt. Jag tror att Nokia tvingades gå ner från sina maximala krav. Annars hade det inte blivit någon förlikning. Men avtalets struktur är väldigt talande: en kombination av betalning för överträdelser i gångna tider och royalites som flödar talar för att det finns gott om pengar att hämta för Nokia. Jag äger inga aktier i något teknikföretag, men om jag var aktieägare i Apple, då skulle jag antagligen se den här utgången som gynnsam. Nokia vinner, men det är en mild förlust för Apple eftersom deras konkurrenter, speciellt de som arbetar med Android, också kommer att behöva betala Nokia. De flesta av dem kommer antagligen att behöva betala mer i form av ”per-enhet” eftersom de inte har lika mycket intellektuell egendom att lägga på bordet som Apple har. Ur en konkurrensmässig vinkel tror jag därför inte att Apple förlorar mycket. Slutklämmen är att lönsamheten till och med kan växa eftersom Apples marginaler inte hotas mer än Android-teknologins företrädare. ----- Författare: Florian Müller; Mer finns att läsa här.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1