Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Teknikföretagen Elektronikproduktion | 16 juni 2011

Minskad export för svensk elektronikindustri

Trenderna för orderingången är något splittrad säger Teknikföretagens konjunkturbarometer för kvartal två. Leverantörerna för tele- och elektronikindustrin rapporterar en klart dämpad orderingång, framför allt inom export. Instrumentindustrin ser däremot en ökning på hemmaplan.

Nedan listas branschsegmenten procentuellt efter hur många företag som upplever ökning, minskning eller oförändrat läge för export och import, samt hur stor del export/import utgör. Tidigare kvartals siffror finns också med för jämförelse. © Alla grafer tillhör Teknikföretagen ”Bil- och transportmedelsindustrin går mycket starkt på export, men sämre här hemma. Det är även dämpat för bilindustrins leverantörer samt för leverantörer till tele- och elektroindustrin. För maskinindustrin ökar orderingången i lägre takt, men för leverantörer till maskinindustrin tilltar ökningen i exportorder. Även metallvaruindustrin rapporterar en starkare exportorderingång, men har samtidigt en försvagning på hem- mamarknaden. Tillverkare av elmaskiner rapporterar en mycket stark exportmarknad. Bilden är alltså som framgår i hög grad splittrad på export och i olika delbranscher”. När det gäller leverantörerna till tele- och elektronikindustrin kommer nu en oväntad nedgång i exporten. Efter sju kvartal av oavbruten ökning i exportorder uppger nu över 40% en minskning. Endast 18% rapporterar en ökning. Också på hemmamarknaden har en kraftig inbromsning skett. Orderingången har varit betydligt svagare än under det första kvartalet. Noterbart är också att instrumentindustrin ser ut att gå mot bättre tider inrikes.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-2