Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 22 juni 2011

Kamic lämnar kontant erbjudande för ElektronikGruppen

Kamic Electronics lämnar kontant erbjudande om 38 kronor per aktie i ElektronikGruppen.

Kamic Electronics AB, ett bolag som kontrolleras gemensamt av Kenneth Lindqvist (indirekt genom helägda bolag) samt av Thomas Wernhoff, offentliggör härmed ett kontant erbjudande till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag att överlåta samtliga aktier i ElektronikGruppen till Kamic Electronics AB. Kamic Electronics AB äger för närvarande inga aktier i ElektronikGruppen. För varje aktie i ElektronikGruppen, oavsett aktieslag, erbjuds 38 kronor kontant, vilket innebär att totala värde uppgår till cirka 213 miljoner kronor. ”Det gläder mig att nu tillsammans med Thomas Wernhoff kunna bilda en ny företagskonstellation där de ingående bolagen kompletterar varandra väl inom samma teknikområde utan att vara direkta konkurrenter. Genom att utnyttja varandras kompetens och resurser till fullo kommer bolagen att kunna förbättra sin konkurrenskraft. Då samgåendet sker mellan bolag där vår insikt är god har vi kommit till slutsatsen att detta är en attraktiv lösning för bägge parter där man, utan att ta alltför stora risker, nu deltar i formandet av ett betydligt större bolag” säger Kenneth Lindqvist, styrelseordförande i Kamic AB. ”Kenneth Lindqvist och jag har verkat tillsammans under många år i olika bolag och har funnit ett ömsesidigt förtroende. Vi är nu överens om att söka samordningsvinster för ElektronikGruppen med andra av Kenneth Lindqvist ägda bolag. Vår gemensamma uppfattning är att ElektronikGruppens verksamhet kan utvecklas bättre utanför börsen och att bolaget i nuläget är för litet för att motivera de kostnader en börsnotering medför. Utanför en publik miljö kan ElektronikGruppen verka friare och söka samordningsfördelar med Kenneth Lindqvists verksamheter, något som hitintills inte kunna ske på grund av potentiell intressekonflikt med andra aktieägare. Jag ser fram emot att aktivt delta i skapandet av nya förutsättningar för ett mer expansivt ElektronikGruppen och har därför valt att verka för detta inom ramen för Kamic", säger Thomas Wernhoff, styrelseledamot i Kamic Electronics.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2