Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Cybercom Embedded | 28 juni 2011

Cybercom inför sparprogram - 145 kan få gå

Cybercom kommer att dra ner på vissa verksamheter i bland annat Finland, Kina och Rumänien. Som ett led i detta dras också vissa administrativa positioner in i bland annat Sverige.

Cybercoms verksamhet i Finland avvecklar sitt tjänsteutbud inom hårdvarudesign samt stänger kontoret i Hyvinkää. Maximalt 50 konsulter i den finska verksamheten kan komma att påverkas av dessa förändringar och MBL-förhandlingar är påbörjade. Neddragningar sker även med 30 konsulter i Kina och 40 konsulter i Rumänien. Parallellt med detta har man också tagit en översyn gällande administrationen i Finland och Sverige. Här kommer nerdragningar med cirka 25 personer bli aktuella. – Marknadsutvecklingen i Sverige är gynnsam. I Finland ser vi dock fortfarande stora utmaningar inom telekomsegmentet medan det skett en tydlig återhämtning i marknaden inom industri, media, offentlig sektor samt bank och finans. Med de åtgärder vi nu genomför hanterar vi situationen i Finland, vi skapar också en mer fokuserad verksamhet samt en overhead anpassad för vår koncernstruktur och för förbättrad långsiktig lönsamhet, säger Patrik Boman, vd och koncernchef Cybercom Group. Just den finska delen av verksamheten brottas man fortfarande med. Bland annat anger företaget att: ”Sedan Cybercom förvärvade bolaget Plenware Oy med verksamhet i Finland, Estland, Rumänien och Kina 2008, har marknadsförutsättningarna väsentligt förändrats, dels på grund av lågkonjunkturen som kom 2009 och dels på grund av de stora förändringarna som den finska telekomindustrin just nu genomgår. Dessa förändrade marknadsförutsättningar har föranlett en prövning av goodwillen från förvärvet av Plenware Oy, och resulterat i en nedskrivning om 125 MSEK i goodwill och 10 MSEK i varumärkesvärde.”
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1