Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 01 december 2001

Affärsstrategerna blir aktieägare i Cardiac Scienc

Affären mellan Artema Medical AB och Cardiac Science Inc. har i dag slutförts

Affärsstrategerna har för sitt innehav i Artema, om totalt 1 650 000 aktier, erhållit likvid i form av aktier i Cardiac Science till ett motvärde om 24 Mkr per den 29 november 2001. Utöver ovan nämnda aktier innehar Affärsstrategerna AB inte några aktier eller optioner i Artema Medical AB. - Det här är mycket glädjande att affären till sist gått i lås säger Claes-Göran Fridh, styrelseordförande i Artema och vd för Affärsstrategerna. Styrelsen i Artema har alltsedan budet lämnades stått bakom den strukturlösning som Cardiac Science föreslagit och vi välkomnar att transaktionen slutgiltigt har genomförts till gagn för aktieägare och företag. Affärsstrategerna i Sverige AB, som är noterade på Stockholmsbörsens O-lista, är ett venture capital-bolag som investerar i företag som har potential att bli världsledande nischföretag inom främst IT/Internet, Wireless och Life Science/Medicinsk Teknik. Affärsstrategerna är delägare i följande bolag: A Brand New World, Alpha Helix, Arcticon BioPharm Production, A3TL, Cardiac Science, Chemel, Fingerprint Cards, FreeHand Communication, InfiniCom, Mainbox, Mocat, Musicbrigade, Naty, Netbaby World, Picron Microarrays, RaySearch Laboratories, RSC Technology, Samba Sensors, SWATS, Webupdate Scandinavia, Widermind, samt Wireless Assets, Inc.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1