Annons
Annons
Annons
Annons
© ABB Elektronikproduktion | 02 augusti 2011

ABB får order värd över sex miljarder

Runt en miljard dollar är den värd, den största kraftöverföringsteknik-ordern som ABB någonsin fått. Bakom den står nederländsk-tyska nätoperatören TenneT och det hela gäller havsbaserad vindkraft.

Det är den största ordern på kraftöverföringsteknik i ABB:s historia och omfattar världens största havsbaserade HVDC-system på mer än 900 megawatt (MW). ”Havsbaserad vindkraft växer fram alltmer som en storskalig källa för förnybar energi i Europa i syfte att bidra till att nå utsläppsmål och minska miljöpåverkan”, säger Peter Leupp, chef för ABB:s division Power Systems. ”ABB är unikt positionerat med egen tillverkning av strömriktarstationer, kabel och halvledare, huvudkomponenterna i HVDC-system, och företaget har gjort betydande investeringar i denna teknik.” ABB ska konstruera och installera den havsbaserade plattformen, strömriktarstationerna till land och havs samt sjö- och landkabelsystem. När länken är fullt utbyggd kommer den att kunna leverera vindkraftsgenererad grön el till mer än 1,5 miljoner hushåll. Projektet beräknas tas i drift 2015 och väntas bidra till att undvika utsläpp av mer än tre miljoner ton koldioxid per år genom att fossila energikällor ersätts med vindkraft. Idag har Tyskland en installerad vindkraftsproduktion på mer än 27 gigawatt el, motsvarande runt åtta procent av landets elbehov. Planen är att dubbla siffran till 2020.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1