Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 augusti 2011

Fortsatt upp för Addtech

Nettoomsättningen ökade med 22% till 1 235 miljoner kronor (1 016). Rörelseresultatet ökade med 26% till 112 miljoner. (89)

”Under inledningen av verksamhetsåret har koncernen tillträtt tre förvärv, varav ett efter periodens slut, vilket tillför en omsättning om cirka 200 MSEK på årsbasis”, skriver företaget. Resultatet efter finansiella poster ökade med 24 procent till 107 MSEK (86) och resultatet efter skatt ökade med 24 procent till 78 MSEK (63). Vinst per aktie uppgick till 3,45 SEK (2,80). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick vinst per aktie till 12,40 SEK (7,85). Kassaflödet från rörelsen uppgick till 27 MSEK (25). För den senaste tolvmånadersperioden uppgick kassaflöde per aktie till 13,60 SEK (12,60).
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2