Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 augusti 2011

PKC Group med åtgärder för att förbättra lönsamhet

Allt som allt verkar dock koncernens räkenskaper vara i ordning och man rapporterar ett resultat om 13,9 mijloner (4,4). Dock höjer man ett varnande finger gällande segmentet Electronics Business.

Leveranserna för Electronics Business förblev på samma nivåer som tidigare kvartal. Electronics Manufacturing Service, EMS, fortsatte att växa. För Original Design Manufacturing ODM har man dock haft en minskning. Som ett resultat av den minskade lönsamheten ska man titta över åtgärder för segmentet Electronics Business som helhet. Sammantaget har kontraktstillverkningsdelen legat stadigt på samma nivå som tidigare kvatal. Tillgången på komponenter har också ökat. Nettoförsäljningen ökade 45,4% till 206,2 miljoner euro (141,8). Resultatet hamnade på 13,9 miljoner euro (4,4).
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-2