Annons
Annons
© Note Elektronikproduktion | 09 augusti 2011

Note: ”Allt vi nu gör syftar till att skapa förutsättningar”

15% lägre kostnader ska bana väg för ett fjärde kvartal med positiva resultat. Åtgärderna fortsätter för att få Note ordentligt på fötter.

Den tidigare hårt pressade kontraktstillverkaren verkar ha fått ett välbehövligt andrum. I sin delårsrapport skriver man bland annat att kostnaderna har sänkts med 15%, något som gjort att man haft tre kvartal i följd med positiva resultat. Nu fortsätter arbetet med att förbättre koncernens förutsättningar inför framtiden. Det kommer att ske både på hög nivå i form av koncerngenomgripande arbete men också på lägre nivå, individuellt i fabrikerna. Det massa åtgärdsprogrammet går alltså in i vad som kan sägas vara någon slags slutfas. 25% av koncernens anställda har berörts av förändringarna som nu ska bygga framtiden. "Allt vi nu gör syftar till att skapa förutsättningar för ökad effektivitet, bättre leveransprecision och kvalitetsutfall, samt ett ännu starkare kunderbjudande. Kapacitetsmässigt står vi väl rustade för tillverkning av elektronikprodukter som kräver hög kompetens och flexibilitet under stora delar av produktlivscykeln", skriver vd Peter Lavesson i rapporten.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1