Annons
Annons
Komponenter | 09 augusti 2011

Scirocco tar ordrar på RFID för vägtullar

Två stora europeiska tillverkare av vägtullssystem har lagt ordrar på RFID från Scirocco. Tanken är att dessa ordrar ska verka som utvärderingar för kunderna. Leveranserna ska slutföras denna vecka.

Scirocco har under våren tagit fram ett system för automatiska vägtullar, där fordonen kan ges en elektronisk etikett i vindrutan som förstörs om man försöker flytta den. Läsare med antenner över vägbanan registrerar etiketten och ger därefter bekväm passage genom en vägbom. Avgiftsupptagning genom elektronisk rapportering sker i vissa länder ofta med så kallade aktiva transpondrar (med batteri). Detta gäller till exempel i länder där man inte har ett utbyggt bilregister och därför inte enbart kan använda kamerateknik, där infrastrukturen inte räcker till för debitering av kreditkort och/eller där passagen sker vid en gränsövergång och transaktionen är mer komplex. Ett sådant land är Indien. "RFID för vägtullar är ingen ny applikation - jag var själv med vid utvecklingen av vissa system som i dag används, till exempel det på Öresundsbron. Att ha fått beställning på Sciroccos RFID för utvärdering hos två stora europeiska vägtullstillverkare känns därför verkligen som ett genombrott, dels eftersom dessa tillverkare är verksamma i ett stort antal länder, dels det krävs väsentligt mer av produkterna än enbart identifiering och dels eftersom detta är en utbildad marknad som omsätter stora belopp. I stora delar av Asien, Europa och Afrika har man på grund av frekvensbestämmelserna hittills varit hänvisad till manuella eller andra och dyrare teknologier för avgiftsupptagningen. Vägtullsmarknaden håller dock på att ändras, ungefär som sker med RFID för järnväg, vilket innebär möjligheter för Sciroccos teknik”, säger vd Staffan Sjögren.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2