Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Multiq Elektronikproduktion | 11 augusti 2011

Multiq har vänt till pluskvartal

”MultiQ förbättrar sitt resultat under årets andra kvartal och redovisar för första gången på länge vinst i kvartalet. Vi rör oss i positiv riktning, men den generella marknadsutvecklingen är fortfarande långsam”, skriver företaget.

Bild- och pekskärmsföretaget Multiq visar en positiv trend trots en allt hårdare marknad: ”Marknaden präglas fortfarande av den försiktighet som rått under lång tid. Återhämtningen går långsamt. Samtidigt upplever vi att konkurrensen blir hårdare inom framför allt bildskärmar. För Digital Signage och kioskapplikationer börjar utvecklingen visa tecken på mognad och vi märker en större kunskap och förståelse bland kunderna”, det skriver vd Anders Laurin. Han fortsätter: ”Generellt har antalet förfrågningar ökat och flera projekt håller ett tempo som indikerar att kunderna snart är redo att komma till beslut. Vi märker en större nyfikenhet från marknaden och har särskilt noterat ett ökat intresse för våra nya videoprodukter.” - Intäkterna för första halvåret uppgick till 45,9 Mkr (61,1 Mkr) - Resultatet efter skatt för första halvåret uppgick till -2,2 Mkr (-2,4 Mkr) - Resultat per aktie för första halvåret blev -0,08 kr (-0,09 kr) - Orderingången för första halvåret uppgick till 51,1 Mkr (61,0 Mkr) - Orderstocken uppgick den 30 juni till 10,4 Mkr (42,5 Mkr) - Resultatet har belastats med engångskostnader på 1,3 Mkr - Intäkterna för andra kvartalet uppgick till 26,3 Mkr (33,0 Mkr) - Resultatet efter skatt för andra kvartalet uppgick till 0,5 Mkr (0,3 Mkr) - Resultat per aktie för andra kvartalet blev 0,02 kr (0,01 kr)
Annons
Annons
2020-10-20 19:22 V18.11.10-2