Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 12 augusti 2011

Eltraco Group delas till två företag

Eltraco Group, global leverantör av ny och begagnad SMT-utrustning delas i två företag; Eltraco A/S och SMT House AB.

Eltraco A/S fortsätter att arbeta med SMT-utrustning, förbrukningsvaror och mjukvara på den nordiska marknaden. SMT House kommer att erbjuda möjligheten att hyra en helt ny flödeslina och de kommer också ta över 2H-utrustningen från Eltraco på den globala marknaden. Delningen är, skriver förtaget, resultatet av insatser som ska stödja utvecklingen på marknaden, men det refelekterar också Eltraco Groups långsiktiga strategi med att fokusera och stärka de två företagen. - Som producerande företag som vill kombinera ”green and lean”-produktion och samtidigt hålla samma tempo som teknologin behöver man förnya flödeslinan väldigt ofta – något som kräver stora investeringar. Därför möter vi en marknad i konstant förändring med hyres-konceptet som tillåter alla företag att hyra en egen SMT-flödeslina, det säger Ole Thers, chef vid SMT House.
Annons
Annons
2020-09-18 12:10 V18.10.12-1