Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 december 2001

Viking fokuserar verksamheten

Viking Telecom har avyttrat 81% av sitt ägande i det belgiska dotterbolaget Daphne S.A. samt hela ägandet i bolaget dTechT S.A.

Detta som ett steg i fokuseringen av verksamheten på affärsområdena Telecom och Microwave. Avvecklingen har ingen ytterligare belastning av koncernens resultat än det som meddelats i samband med den senaste delårsrapporten. Viking Telecom koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Under 2000 ökade bolagets rörelseintäkter med 117 % till 400 (184,4) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 12,4 (7,8) miljoner kronor. Orderstocken ökade till 418 (152) miljoner kronor. Bolaget har idag ca 100 anställda, med säte i Göteborg och dotterbolag i Stockholm, Portugal, Hong Kong, USA samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista/Attract-40, under listnamnet VIKT.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2