Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 04 december 2001

Viking fokuserar verksamheten

Viking Telecom har avyttrat 81% av sitt ägande i det belgiska dotterbolaget Daphne S.A. samt hela ägandet i bolaget dTechT S.A.
Detta som ett steg i fokuseringen av verksamheten på affärsområdena Telecom och Microwave. Avvecklingen har ingen ytterligare belastning av koncernens resultat än det som meddelats i samband med den senaste delårsrapporten.

Viking Telecom koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Under 2000 ökade bolagets rörelseintäkter med 117 % till 400 (184,4) miljoner kronor och rörelseresultatet uppgick till 12,4 (7,8) miljoner kronor. Orderstocken ökade till 418 (152) miljoner kronor. Bolaget har idag ca 100 anställda, med säte i Göteborg och dotterbolag i Stockholm, Portugal, Hong Kong, USA samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista/Attract-40, under listnamnet VIKT.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-05-11 10:46 V9.5.4-2