Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Fingerprint Cards Komponenter | 18 augusti 2011

Fingerprint kravlade sig över nollan

Det andra kvartalet hos sensorföretaget Fingerprint Cards slutade med vinst. Däremot kan vinsten sägas vara nog så blygsam; 0,1 miljoner kronor. För halvåret är det dock förlust på 1,7 miljoner.

Fingerprint Cards arbetar med att ta fram olika säkerhetslösningar baserade på fingeravtrycks-scanning. Av den anledningen har man tagit fram sensorer och processorer som sedan förpackas till lösningar. För perioden kan sägas att en händelse av stor vikt inträffat (dock efter rapportperiodens utgång). Man har fått den första kommersiella ordern på sin linjesensor. Det gäller 50 000 enheter. I dagsläget vill man dock inte lämna någon prognos för året då läget anses allt för svårbedömt. • Försäljningen ökade under delårsperioden till 29,8 Mkr (25,1) och för andra kvartalet till 16,9 Mkr (9,7).  • Bruttoresultatet för delårsperioden ökade till 17,2 Mkr (12,8) och för andra kvartalet till 10,4 Mkr (5,1).  • Resultat efter finansiella poster för delårsperioden ökade till -1,7 Mkr (-2,7) och för andra kvartalet till 0,1 Mkr (-2,8).  • Bruttomarginalen för delårsperioden ökade till 58 % (51 %).  • Resultat per aktie för delårsperioden ökade till -0,04 kr (-0,07) och för andra kvartalet till 0,00 Kr (-0,07).  • Likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 37,5 Mkr (43,1).  • Orderstocken uppgick vid kvartalets slut till 14,9 Mkr (17,4).  • Riktad nyemission om 28 Mkr genomfördes till 5 institutionella investerare i april.  • Serial System som utnämndes till parallell distributör i Kina & Taiwan, la en order om 15,7 Mkr för leverans i det andra kvartalet  • Paltek utnämndes till distributör för Japan och Singapore  • Ingen prognos lämnas för helåret 2011 pga det svårbedömda världsekonomiska läget. Prognosen för det tredje kvartalet är att omsättningen kommer överträffa motsvarande kvartal 2010 samt att bruttomarginalen kommer att vara fortsatt stark. 
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1