Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 19 augusti 2011

Habia leder Beijer Alma till rekordkvartal

Habia Cable ångar på och lyfter Beijer Alma-koncernen mot det bästa kvartalet i dess historia. Ökad efterfrågan inom telekom anges som en av orsakerna.

Nytillträdde vd Carl Modigh vid Habia Cable fick starta sin tjänstgöring på bästa möjliga sätt. Orderingången steg 44% och faktureringen 26%. Tillväxten kommer från bland annat ökad efterfrågan inom telekom: "Tillväxten kommer från såväl telekomkunder som övriga kundområden. Den stora ökningen av orderingången förklaras dock av en exceptionellt stor uppgång inom telekomsegmentet. Orderingången har varit väsentligt högre än faktureringen, vilket innebär att företaget går in i andra halvåret med större orderstockar. Rörelseresultatet steg till 19 miljoner kronor jämfört med 6 miljoner föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 11%", skriver företaget. För koncernen som helhet: ● Nettoomsättningen var 1 465 Mkr (1 096) första halvåret och 744 Mkr (655) under andra kvartalet ● Rörelsemarginalen uppgick under första halvåret till 16,2 procent (19,0) och 17,0 procent (18,3) under andra kvartalet ● Resultatet efter finansnetto var 231,8 Mkr (203,6) under halvåret och 123,1 Mkr (117,5) under andra kvartalet ● Vinsten per aktie var 5,58 kr (5,01) under halvåret och 2,98 kr (2,92) under andra kvartalet ● Stark balansräkning, skuldsättningsgraden uppgick till 6,8 procent (1,0)
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1