Elektronikproduktion | 24 augusti 2011

Problem för Factum Electronics

Linköpingsbaserade Factum Electronics har stött på problem. Styrelsen har beslutat om en kontrollbalansräkning för att se över den ekonomiska situationen.

Factum har sedan 1988 utvecklat sändare för bland annat DAB/DAB+/DMB (Digitalradio). I ett pressmeddelande skriver man idag: "Styrelsen i Factum Electronics Holding AB (Bolaget) har beslutat att omgående upprätta och låta Bolagets revisor granska en kontrollbalansräkning, då det finns skäl att anta att Bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet." Om så är fallet kommer en extra bolagsstämma att hållas där man ska besluta om det blir fortsatt drift eller likvidation. Motsvarande kommer också att genomföras i det helägda dotterbolaget Factum Electronics AB där verksamheten bedrivs. "Styrelsen för en diskussion med Bolagets huvudägare om tillhandahållande av en bryggfinansiering i avvaktan på att en helhetslösning avseende Bolagets finansiella ställning ska kunna utarbetas", avslutar man.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-03-27 12:33 V18.4.17-2