Annons
Annons
Annons
Annons
© Smarteq Elektronikproduktion | 25 augusti 2011

Smarteq precis över noll

För kvartalet blev resultatet 0,1 miljoner kronor EBITDA. Flera positiva trender kunde dock ses, bland annat ökad försäljning och flera nyckelhändelser.

Antenn-företaget Smarteq rapporterar att försäljningen ökade med 22% under kvartalet. Inom Automotive låg ökningen på 21% och inom Communications hamnade den på 23%. Resultatet landade dock på 0,1 miljoner kronor EBITDA. Tre extra positiva händelser finns under perioden: - Ett europaavtal med en av världens största distributörer av elektronikkomponenter, Avnet Memec har tecknats. Avtalet omfattar 19 länder där Avnet kommer att sälja och distribuera Smarteqs antenner för Machine-to-machine (M2M) och telematiklösningar. - Bolaget har under kvartalet erhållit samt levererat en order på 12 000 antenner från en av de större telekom- operatörerna i Norden. - Nobina har valt Smarteq som leverantör av antenner. Bland annat till förbättrade säkerhetskameror på 400 bussar i SL-trafiken samt för internet ombord för de nya bussarna som trafikerar sträckan Norrtälje –Stockholm. Sett över halvåret så uppgick försäljningen till 29,6 (23,1) miljoner kronor, en ökning med 28% jämfört med föregående år. Ökningen för Automotive uppgår till 36% och inom marknadssegmentet Communications var ökningen 22%. Rörelseresultatet på EBITDA-nivå uppgick för första halvåret till -0,5 (-1,5) miljoner kronor. Även här finns ett par positiva händelser: - Smarteq har kontrakterats av Aidon för att leverera antenner till installationer av nya generationens elmätare, »Smart meters«, för trådlös överföring av data. Aidon kommer under 2011 att leverera fler än 300 000 Smart Meters till den finländska marknaden. - Bolaget har erhållit samt levererat en order på 10 000 antenner från en av de större telekomoperatörerna i Norden under mars månad. "Andra kvartalet gav ett positivt resultat på EBITDA nivå. Våra marknadsområden, Automotive och Communications, visar på fortsatt uppgång jämfört med föregående år. Distributionsavtalet med Avnet Memec är en milstolpe i Smarteqs historia och det kommer att ge oss tillgång till betydligt fler kunder. På kort sikt innebär det en ökad spridning av vår befintliga katalog av antenner och på lite längre sikt ger det oss goda möjligheter att komma med redan från start i fler utvecklingsprojekt av kommunikationsutrustning inom t ex M2M, Machine-to-Machine, runt om i Europa", skriver företaget.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-1