Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
© Impact Coatings Komponenter | 25 augusti 2011

Impact Coatings förbättrar men har inte nått målet

Impact Coatings förbättrar men når inte helt fram till målsättningen. Resultatet för kvartalet hamnade på -5 miljoner, en förbättring mot -6,3 miljoner kvartalet innan.

”Målet att nå break even baserad på en försäljningsvolym om ett system per månad har inte uppnåtts under kvartalet. Orsakerna till detta har analyserats och en förändring verkställts. Trots att vissa affärsprojekt bromsats av olika omständigheter finns flera positiva indikationer på att Bolaget är på rätt väg. Verksamheten styrs därför mot att uppnå det uppsatta målet med befintliga medel”, skriver företaget. Precis som Evertiq tidigare rapporterat har dock det höga guldpriset drivit upp intresset för produkterna, specifikt Silver MaxPhase. Med anledning av detta skriver man: ”Under många år har ökningen av guldkostnaderna kunnat motverkas genom införande av teknologier som gör det möjligt att lägga guldet tunnare och mer partiellt. Dessa möjligheter bedöms nu i stort sett vara uttömda varför intresset istället riktas till andra materialsystem, bland annat Silver MaxPhase. I detta sammanhang har man också en beredskap att byta appliceringsteknologi.” DELÅRSRAPPORT FÖR APRIL-JUNI 2011 Summa intäkter uppgick under andra kvartalet till 7.488 tkr (3.708 tkr) Resultatet blev -5.043 tkr (-6.387 tkr) Kassaflödet för perioden uppgick till -7.071 tkr (-11.841 tkr) Soliditeten var 91,7% vid periodens slut (94%) Likviditeten vid periodens slut var 34.353 tkr (65.335 tkr)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1